Projekt

Detta är exempel på vad jag kan göra:

 • Kupor och burspråk.
 • Tillbyggnader från grunden till nyckelfärdigt.
 • Villor i lösvirke eller fackverkskassetter som kommer färdiga väggelement från fabrik.
 • Fritidshus och gillestugor.
 • Verandor, terrasser och uteplatser.
 • Byta ut ytterpanel samt tilläggsisolera (vid behov).
 • Lägga om takpannor, byta ut gammal takpapp, byta ut tegelläkt.
 • Alla typer av våtutrymmen med fuktspärr och plattsättning.
 • All övrig plattsättning.
 • Montering av glasbetong.
 • Montering av alla typer av trägolv.
 • Montera innertrappor eller bara klä in en gammal med träpanel.
 • Bygga väggfasta bokhyllor tex.
 • Köksmontering.
 • Konsultation/rådgivning.
 • Trädgårdsten på t ex garageuppfart, gångstråk eller uteplats.
 • All typ av renovering/ombyggnation.